Zastosowania

DZIEDZINA PRZEMYSŁU

TYP PALNIKA

Bezpośrednie podgrzewanie powietrza

NP LE AIRFLO, LV AIRFLO, HC AIRFLO, APX, CROSSFIRE, DELTA TE, LINOFLAME

Bezpośrednie podgrzewanie powietrza kierowanego do przestrzeni gdzie pracują ludzie

NP LE AIRFLO, APX

Dopalacze LZO

LV AIRFLO, HC AIRFLO, CIRCULAR INCINO-PAK, KINEMAX, KINEDIZER

Piece przemysłowe

APX,OVENPAK 400, VALUPAK,M-PAKT, CROSSFIRE, CYCLOMAX

Suszarki artykułów spożywczych (np. ziaren, kawy)

NP LE AIRFLO, OVENPAK 400, VALUPAK

Suszarki

APX, OVENPAK 400, CROSSFIRE, , M-PAKT, CYCLOMAX

Piece wysokotemperaturowe

KINEMAX, KINEDIZER, OXY-THERM, VORTIFLARE,

Pogdrzewacze powietrza

NP LE AIRFLO, LV AIRFLO, OVENPAK 400, M-PAKT , APX, , HC AIRFLO, CYCLOMAX

Energetyka

HC AIRFLO

RRprojekt
przedstawiciel marki Maxon